Follow Us On Social Media:

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này khi bạn sử dụng trang web HotroCanada (” Trang web “).

 

Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web này.

 

Ngoài ra, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web được coi là chấp nhận Điều khoản sử dụng được sửa đổi.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Trang web này được bảo trợ thông tin và giám sát nội dung bởi YECC Inc. Mặc dù YECC Inc đã cố gắng cập nhật thông tin trên website này nhanh nhất và chính xác nhất có thể, tuy nhiên các thông tin được đưa ra bởi các tổ chức trong và ngoài nước có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể nhưng không đảm bảo tất cả các nội dung đã đăng tải sẽ luôn được cập nhật mới ngay tại thời điểm có thay đổi bởi các tổ chức liên quan.

 

Tài nguyên thông tin

Người truy cập trang web này nếu có yêu cầu xác nhận bất kỳ thông tin nào, đội ngũ hỗ trợ của YECC Inc sẽ cung cấp thông tin đã được cập nhật và/ hoặc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của Chính Phủ Canada để người dùng tự kiểm tra cập nhật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính sẵn có và tính toàn vẹn của tài nguyên thông tin, nhưng không đảm bảo rằng những tài nguyên thông tin này sẽ luôn có sẵn và/ hoặc không có bất kỳ lỗi nào, kể cả virus. Người dùng nên lưu ý đến các điều trên khi truy cập tài nguyên thông tin ở bất kỳ nơi đâu trên môi trường Internet.

 

Trong các nội dung trên trang web này, YECC Inc đã cung cấp các đường link liên kết điều hướng tới một số trang web khác như một lợi ích thông tin cho người dùng của trang web này. Hoạt động này không có nghĩa là YECC Inc luôn đảm bảo được tính ổn định và an toàn của các trang web đó hoặc tài liệu trên đó theo bất kỳ cách nào (ngoại trừ website chính thức của YECC Inc)

 

Tóm lại, đối với các vấn đề kể trên và/ hoặc các vấn đề khách quan khác chưa lường trước được, chúng tôi tuyên bố không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất và thiệt hại của người truy cập trang web này!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được tìm thấy bằng cách nhấn vào đây .

 

Chính sách bảo mật của Trang web chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập và có thể khác với chính sách của các trang web của các công ty hoặc tổ chức khác được liên kết đến từ trang web này. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào của các công ty hoặc tổ chức khác được liên kết từ trang web của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

 

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi ở trên.

 

Vui lòng đọc thêm:

 

Thông tin liên lạc:

  • Add: 107 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM
  • Hotline: 1900-299-969
  • Email: lienhe@hotrocanada.com